Skip to content Skip to footer

България е сред лидерите в Европа по използване на сателитно наблюдение с изкуствен интелект

Екип на ТехноЛогика представи пред няколко ключови институции на Европейския съюз възможностите и приложението на сателитното наблюдение и изкуствения интелект във важни политики на Съюза като зеления преход и декарбонизацията. Посещението препотвърди значимостта от партньорството между ЕС и реалната икономика, без което е немислимо постигането на амбициозните климатични цели.

Търговският директор Йордан Драганчев и  Васил Василев, експерт по дистанционни изследвания в ТехноЛогика, се срещнаха със служители на отдела по прилагането на общата селскостопанска политика в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) на Европейската комисия. Оказа се, че благодарение на разработените и внедрени от ТехноЛогика дистанционни методи и change detection алгоритми за контрол на обработваемите площи, България е сред лидерите в Европейския съюз по прилагането на сателитното наблюдение при схемите за субсидиране на площ, което измества остарялото вече използване на ортофото карти и провеждането на проверки на място.

ТехноЛогика е член на първия в България цифров европейски иновационен хъб АгроХъб.БГ, създаден съгласно Стратегията на ЕС за цифровизиране на европейската промишленост. Целта му е да подпомага агробизнеса в подобряването на неговите устойчивост и конкурентоспособност чрез използването на цифрови технологии. Агрохъбът изпълнява  проект за прецизно земеделие, в който приносът на ТехноЛогика е в използването на сателитните изображения за мониторинг на редица процеси като напояването, борбата с вредителите и обработването на почвата.

Екипът ни използва данни от сателитите Sentinel по програмата „Коперник“ на ЕС, както и е партньор на Airbus и има достъп до най-новото поколение сателитни системи с 30 сантиметра разделителна способност, чиито данни се обновяват два пъти дневно и са много по-надеждни от тези, заснемани от самолет. ТехноЛогика има дългогодишен опит в агросектора – софтуерната компания е разработила и поддържа Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), благодарение на която се осъществяват плащанията по схемите за помощ за площ и за животни.

По време на посещението си в Брюксел екипът ни разговаря и с ръководството на програмата „Коперник“ за наблюдение на земната повърхност от Космоса, част от Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и Космос“ (DEFIS) на Европейската комисия. Това е безпрецедентна среща между представители на бизнеса и на органа, прилагащ европейските политики по използване на сателитните изображения за наблюдение на атмосферата, водните запаси, земеделските площи и критичната инфраструктура.

По време на разговора колегите ни, които ползват всекидневно данни от сателитите на „Коперник“, разказаха за ползите от дистанционното наблюдение в различни сектори на икономиката, което съответства и на целите на европейската програма. Разработките на ТехноЛогика за приложението на сателитите в енергетиката и по-специално в поддръжката на енергийната инфраструктура предизвикаха голям интерес, тъй като те подпомагат изцяло усилията по прехода към зелена енергия и декарбонизация.

В резултат Европейската комисия покани ТехноЛогика да стане техен партньор в организирането на конференция за ползите на „Коперник“ в енергетиката, която ще се проведе на 17 март в Брюксел, където нашите специалисти ще имат възможност да споделят опита си, който може да бъде използван за постигане на конкретни резултати в политиките по възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност и намаляване на въглеродния отпечатък.

По покана на евродепутата Ева Майдел (ЕНП – ГЕРБ) Йордан Драганчев и Васил Василев участваха в дискусия за зеления и цифровия преход, организирана съвместно от неправителствената организация „Лисабонски съвет“ и Amazon Web Services, на която разказаха за приложението на изкуствения интелект в контекста на зелените инициативи. На събитието говориха още представители на Европейската комисия, Европейския парламент и Програмата на ООН за околна среда.

Аудиторията от близо 150 души от различни обществени и бизнес организации бе впечатлена от опита на ТехноЛогика в използването на изкуствен интелект и сателитни изображения с цел мониторинг на водните обеми в язовирите, прогнозиране на работата на ВЕЦ и физическите рискове пред електропреносната мрежа за предотвратяване на инциденти от т.нар. vegetation encroachment (прорастване на растителност, която застрашава сигурността на далекопроводите).

Екипът ни посети и Европейския парламент, където проведе задълбочена среща с Ева Майдел, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и Специалната комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера (AIDA).