Skip to content Skip to footer

Как да се случи дигитализацията в земеделието дискутираха на „Ден на полето“ в Добруджа

Унищожена инфраструктура на напоителните системи и висока цена на водата за поливане; липса на работна ръка; сложни, неясни и постоянно променящи се административни изисквания и нормативна уредба; ниски изкупни цени на селскостопанската продукция срещу високи цени на препарати, торове и ренти; липса на дигитализация, иновации и комуникация с научните звена. Тези топ 5 проблема в българското земеделие, посочиха координатори и сътрудници от цялата страна, членове на Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/, на семинар в Добрич по време на второто издание „Ден на полето“.

С дискусия и споделяне на мнения започна първото обучение на 16 бъдещи регионални координатори, които ще промотират сред земеделците дейността на Европейския цифров иновационен хъб AgroHub.BG, одобрен по програма “Цифрова Европа” с проект AgroDigiRise.

Лекторът Катя Стайкова, директор на „Клъстер Тракия икономическа зона“, запозна присъстващите подробно с проекта, чиято основна цел е развиване потенциала на агросектора чрез предоставяне на достъп до технологични решения и набор от услуги, подпомагащи дигиталната трансформация. АгроХъб.БГ функционира като единно гише за услуги, насочени към земеделските производители, малки и средни предприятия /МСП/ и всички участници в агро-хранителния сектор, както и към публичния сектор в Южен централен регион, с потенциал да разпростре услугите си в цяла България. Фокусът е прецизното земеделие – автоматизиране на процеси, оптимизиране на ресурси, умна агрономия.

14 фирми и организации са партньори по проекта. Координатор е Институтът за агростратегии и иновации, иновационните решения се предлагат от технологичните компании ОНДО Солюшънс, ТехноЛогика и Бивайн, доставчик на агротехника е сдружение БАТА АГРО, земеделските производители са представени от НАЗ, науката и университетите – от Институт по зеленчукови култури ”Марица”, Аграрен университет – Пловдив, Център по растителна системна биология и биотехнология, Институт по философия и социология при БАН, инвестиционно консултиране предлагат сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“, Клийнтех България, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Асоцииран партньор е Община Пловдив.

„Заедно с Наталия Шукадарова, изпълнителен директор на НАЗ, разяснихме на присъстващите, че те ще са хората, които ще установяват директен контакт, ще организират събития и ще промотират безплатните услуги по проекта не само на зърнопроизводителите, но и на всички земеделски стопани и МСП, свързани с бранша“, посочи Катя Стайкова. Координаторите ще трябва да предизвикат интерес и към тестване преди инвестиране чрез посещения във функциониращия вече Национален демо център в Института по зеленчукови култури „Марица”, както и в още 15 Демо точки в земеделски стопанства и научни звена, които са в процес на изграждане. Така всички заинтересовани получават лесен достъп до реално функциониращи технологии, които могат да видят в действие и да се убедят в ползите да се инвестира в технологични решения.

АгроХъб.БГ подпомага придобиването и подобряването на дигиталните компетентности чрез индивидуални програми за обучения – онлайн или присъствено. Предлага и бизнес и финансово консултиране като технологичен одит, оценка на дигиталната зрялост, план за технологично внедряване, подкрепа за намиране на инвестиции, разработване и управление на проекти, бизнес консултации и менторство, проучване на пазара, изготвяне на бизнес план, пазарен и маркетингов анализ, намиране на бизнес партньори и др. Услугите по проекта са безплатни за потребителите, които следва да са от целевата група – земеделски производители, МСП, публична власт.

„Повечето земеделски стопани са в напреднала възраст и това ще е един от препъни камъните при дигитализирането на сектора“, посочиха присъстващите на семинара. Проблем е и създаденото през годините недоверие в нововъведенията. Участниците припомниха и че все още нашите земеделски производители получават в пъти по-малка субсидия в сравнение със „старите“ страни членки на ЕС. Изключително сложно е кандидатстването по схемите за подпомагане, като има разминаване между изискванията на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и Системата за електронни услуги (СЕУ). Посочени бяха и липсата на добра комуникация с държавната администрация, нейната слаба компетентност, голяма бюрокрация и изискване на излишна документация, недостатъчна информираност на стопаните за новостите, които предстоят. Добре е на сайта на Областните дирекции “Земеделие” да бъдат публикувани указанията, примерните документи и т.н., посочиха участниците в семинара. Лекторът припомни, че всички, които биха искали да се възползват, да са бенефициенти по проект AgroDigiRise могат да научат повече на сайта на АгроХъб.БГ https://agrohub.bg/, FB страницата на АгроХъб.БГ https://www.facebook.com/profile.php?id=100088449301170, в YouTube: https://www.youtube.com/@agrohubbg.

За „Ден на полето“  

„Ден на полето“ е демоплатформа, която се проведе от 25 до 27 юли 2023 г. край гр. Добрич. За втора година организатор бе Добруджанският съюз на зърнопроизводителите, част от НАЗ, с председател Радостина Жекова. Дните на полето се провеждат след жътва, когато реколтата е прибрана и производителите имат време за равносметка и срещи с приятели и колеги – да се видят, да поговорят, да се повеселят, но и да се подготвят за следващата кампания. И тази година в Златна Добруджа се събраха на едно място земеделци от цялата страна, фирми в сектора, наука, образование и всичко това гарнирано с богата програма за качествено забавление.