Skip to content Skip to footer
Кои сме ние

Българският Цифров иновационен хъб за земеделие.

Стратегическа роля

AgroHub.BG играе стратегическа роля в процесите по изграждане на умения и намиране на иновативни решения за проблемите на българските фермери и останалите представители на агро-хранителния сектор – частни фирми, държавни и научни институции и др.
Повече

Създаване на връзки

Целта на AgroHub.BG е да създаде връзки и да обедини различни ключови елементи за производствения цикъл в агро-хранителната верига, включително проучвания, райониране, производство, проследяемост и контрол, маркетинг и продажби, процеси по дигитализация и внедряване на иновативни технологии и др.
Read More

Достъп до инфо

AgroHub.BG ще осигури директен достъп до комплексна и актуална информация за най-новите машинни и софтуерни решения в аграрния сектор, с цел създаването на бърза и надеждна връзка между търсещи и предлагащи технологични решения.
Read More
Нашата визия

Създаваме условия за проспериране на мрежи.

В AgroHub.BG участват фирми, организации и институции, доказали своите експертиза и опит, чието име се свързва с качество на предлаганите продукти и услуги, коректност в бизнес отношенията и иновативност в прилагания производствен и пазарен подход.

фактите за нас

Постигаме своите цели

0
Представени организации
0
Signed projects that have been
confirmed complete!
0
International awards and cups
for design projects.
huge honor

Организации членове

AgroHub.BG събира на едно място разнообразна експертиза, правейки я леснодостъпна за земеделските производители. Те имат възможността да взаимодействат с експерти от сферата на технологиите, бизнеса и науката в търсенето на решения, приложими в практиката.

post-101-copyright
creative approach

В момента разработваме Европейски цифров иновационен хъб

For those who love videos, animation and motion graphics, we have come up with a new cool project!

post-13-copyright
about us

An original team of creators
designers & dreamers.

Какво правим

Това, което правим изключително добре е да създаваме мрежи и условия за съвместна работа със стил.

Светлана Боянова

Изпълнителен директор

Amy Walker

Project Manager

David Green

Web Developer

Natalie Jones

Web Designer

Nick Carter

Project Manager
малко от

Клиентите за нас

All startup groups should get a consultation from your marketers prior to opening a business

Sam Smith

Sales Manager

My team is the best team in its niche. Subscribe to one of our plans and see it for yourself!

David Lee

Expert

Effective results with minimum efforts are key to successful business agencies! Thank you for your consultations!

John Lewis

Expert

Awesome! I love how easy it is to work on an art project with your team! The outcome is always amazing!

Lisa Brown

Expert

Effective results with minimum efforts from clients are key to successful business agencies! Thank you for your professional consultations for our project!

Kylie Rogers

Social Worker

What a great experience! I have visited one of the workshops and attended a masterclass, and both were super useful for young designers. Highly recommended.

Peter Parker

Designer, CEO
Go to Top