Skip to content Skip to footer

Официално откриване на Демо точка “Наука” в Аграрен университет – Пловдив

Официалното откриване на Демо точка “Наука” на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ в Учебно-опитната база на Аграрен университет – Пловдив в с. Брестник ще състои на 12 октомври 2023 г. от 13:00 часа.

Демо точката в с. Брестник е част от технологичната инфраструктура на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ, която се изгражда на територията на България, в рамките на финансирания по програма „Цифрова Европа“ проект AgroDigiRisе с фокус прецизно земеделие.

В рамките на събитието на 12 октомври 2023 г. ще бъдат представени спецификите на тази демо точка „Наука“ и какви са ползите за лозаро-винарския сектор. Представители на трите технологични партньора /Бивайн, ТехноЛогика и ОНДО Солюшънс/ в ЕЦИХ АгроХъб.БГ ще демонстрират какви технологични решения могат да се внедрят в подкрепа на „умното лозарство“. Посетителите на демо точката ще се запознаят и с богатото портфолио от услуги на ЕЦИХ АгроХъб.БГ, както и още полезна информация за фермери и Малки и средни предприятия /МСП/.

Събитието ще завърши с дегустация на вина, авторско производство на нашите партньори и домакини от Аграрен университет – Пловдив.

Участието в събитието е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ.

ПРОГРАМА

Технологиите в лозарството – инвестиция в бъдещето!

ЧасАктивност
13:00 – 13:30Регистрация (предварителна онлайн регистрация) Учебно-опитна база на Аграрен университет – Пловдив с. Брестник
13:30 – 13:50Добре дошли – официално откриване на Демо точка “Наука”

Представяне на ЕЦИХ АгроХъб.БГ и ползите от проекта AgroDigiRise по отношение на цифровата  трансформация в агро сектора.

Светлана Боянова, ръководител на ЕЦИХ АгроХъб.БГ
Проф. д-р Христина Янчева, ректор на АУ- Пловдив
Доц. Боян Сталев, Аграрен университет – Пловдив
Ламбрин Топузлиев, технолог и енолог в Аграрен университет – Пловдив
13:50 – 14:05Технологиите в лозарството – инвестиция в бъдещето!

Защо се изгражда мрежа от демо точки по проект AgroDigiRise? Какво е специфичното в Демо точка “Наука” в АУ и какви са ползите за лозаро-винарския сектор? Как се предоставя  услугата “тестване преди инвестиране” и какви технологии могат да се видят и внедрят в подкрепа на “умното лозарство”.

Презентатори: представители на трите технологични партньора в проекта Благой Анастасов, Николай Сапунджиев “Бивайн”
Ивайло Енев, “ОНДО Солюшънс”
Д-р Васил Василев, “ТехноЛогика”
14:05 – 14:20  AgroHub.BG – където земеделието среща технологиите!

Представяне на портфолиото от услуги по проект AgroDigiRise, ползите от тях и начин заинтересованите да се включат.

Презентатори:
Иван Драганов, маркетинг мениджър по проект AgroDigiRise
Марияна Хамънова, “Клийнтех България”
Проф. д-р Теодора Георгиева, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
14:20 – 14:40Какво ни говорят лозите? – иновативни технологии за “умно” лозарство

Представяне на модел за болести и технологични решения, оптимизиращи отглеждането на лозя.

Презентатори:
Благой Анастасов, Николай Сапунджиев “Бивайн”
Доц. Боян Сталев, Аграрен университет – Пловдив
Ламбрин Топузлиев, технолог и енолог в Аграрен университет – Пловдив
14:40 – 16:00 Паралелни демотурове  по групиДемо турове в лозовите масиви на Учебно-опитна база на Аграрен университет – Пловдив, с. Брестник

Демонстриране на технологичното решение за различни сортове грозде

Демо гидове:
Благой Анастасов, “Бивайн”
Николай Сапунджиев, “Бивайн”
Мариана Гълъбова, “Бивайн”
Доц. Боян Сталев, Аграрен университет – Пловдив
14:40 – 15:00Прецизно напояване и хранене на лозите

Представяне на автоматизирана система за напояване и хранене на лозите, разработена от ОНДО Солюшънс

Презентатор: Ивайло Енев, “ОНДО Солюшънс”
15:00 – 15:20Pix2Logica – вашият спътник в прецизното земеделие

Приложения и добавена стойност на сателитните изображения в прецизното земеделие. Представяне на софтуерната платформа  Pix2Logica – функционалности и ползи за земеделците.

Презентатор: Д-р Васил Василев, “ТехноЛогика”
15:20 – 15:40Възможности за финансиране на иновациите по НПВУ

Представяне на Мярка „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от Национален план за възстановяване и устойчивост: Допустими кандидати и инвестиции, необходими документи, срокове и изисквания.

Презентатор: Марта Йонкова, AgroHub.BG
16:00Закриване на официалната част

Глътка наслада и Networking  

Дегустация на вина

Участието в събитието е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ.