Skip to content Skip to footer

Прием на проекти по „Хоризонт Европа“ през 2023 г.

Важни срокове и направления за кандидатстване по програма по Хоризонт Европа през 2023 г.

В рамките на работната програма по Хоризонт Европа за 2023-2024 г. вече са отворени приемите на проектни предложения. В клъстер 6 “Храни, Биоикономика, Природни ресурси, Земеделие и Околна среда” консорциуми на организации от различните държави имат възможност за кандидатстване в няколко направления. Бюджетът, предвиден за приемите за 2023 е в размер на 1,023 млрд. евро.

До 23 март 2023 г. е отворен приемът в направление „Иновативно управление, наблюдение на околната среда и цифрови решения в подкрепа на Зелената сделка“. С краен срок 28 март 2023 г. се приемат проектни предложения по направленията „Биоразнообразие и екосистемни услуги“, „Кръгова икономика и сектори на биоикономиката“ и „Чиста околна среда и нулево замърсяване“.

12 април 2023 г е срокът за подаване на проекти по темите „Справедливи, здравословни и екологично чисти хранителни системи от първичното производство до консумацията“, „Земя, океан и вода за действия в областта на климата“ и „Устойчиви, приобщаващи, здрави и зелени селски, крайбрежни и градски общности.“

На 17 януари 2023 г. се очаква да стартира нов прием на проектни предложения по Мисия на ЕС: Сделка за почвата за Европа.

До 31 януари 2023 г. е отворена платформата за брокерство, в която можете да намерите партньор за вашето проектно предложение по Хоризонт Европа.