Съвместна работа между заинтересовани страни за насърчаване на биологичното производство на сливи

Страна: Австрия

Тип нововъведение/иновация: Нов метод на производство, реализиран на практика

Финансиране: Мярка 124 от Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013)

Какво и с кои участници: Този проект обединява фермери, търговци на селскостопанска продукция и изследователи с цел да се установи какви са условията и изискванията за популяризиране и успешно отглеждане на сливи по биологичен способ

Инициатор: Производители на сливи

Участници в проекта:

  • Фермери и/или групи производители
  • Консултанти, служби за съвети в земеделието
  • Аграрни университети и/или изследователски центрове

Проблеми/нужди: Непостоянната и ниска цена на сливите, отглеждани по конвенционален метод на пазара

Възможности: Нарастващото търсене на биологични плодове

Бенефициенти: Фермери
Полза от трансфера на знание: Проектът е реализиран благодарение на широк кръг от участници в това число: научни институти, включително експерти по прилагане на биологични методи за борба с вредители по растенията, както и службата за съвети в земеделието.

Ролята на съществуващи мрежи или Националната селска мрежа (НСМ): Консултантските услуги изиграват ключова роля в координацията на проекта и осигуряването на технически консултации от решаващо значение;

Резултати/заключения:

  • Проектът предоставя разяснения по важни въпроси, свързани с методите на отглеждане, сортовете и препаратите за растителна защита
  • Проектът извърши изследване и анализ, като установи какво е статуквото на пазара на пресни
    плодове и преработени продукти на Европейския пазар
  • Количеството на произведените сливи по биологичен способ се очаква да се увеличи съществено
    като резултат проекта
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: transparent;background-size: initial;background-position: center top;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close