Управление на риска при трайни насаждения в Португалия

Управление на риска при трайни насаждения в Португалия

Използването на цифрови технологии за създаване на карти за управление на риска, така че да се улесни ранното откриване на вредители по растенията. По тези въпроси работи Пилотен иновативен експеримент

Цифрови решения в стопанства в Нидерландия

Цифрови решения в стопанства в Нидерландия

Цифровизиране на процесите на вземане на решения чрез съхраняване на данни, събрани от приложение за дистанционно наблюдение и превеждането им в персонализирани съвети към фермерите. Това са задачите, по които

Френската земеделска камара и стартъпи помагат за иновациите във фермите

Френската земеделска камара и стартъпи помагат за иновациите във фермите

Сътрудничество между фермери, стартъпи и френската земеделска камара подпомага за по-бързото внедряване на иновации във френските стопанства. Върху тези дейности се фокусира работата на Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs,

Университетът по хранителни технологии е определен за водеща организация на нова изследователска структура

Университетът по хранителни технологии е определен за водеща организация на нова изследователска структура

Университетът по хранителни технологии е определен от Министерството на образованието за водещата организация на нова изследователска структура, включена в Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ). В писмо до ръководството

Българските примери във високотехнологичното земеделие (обзор)

Българските примери във високотехнологичното земеделие (обзор)

Използват ли се системи за автоматизирано управление на капково напояване, прецизно торовнасяне, климат контрол, мониторинг на култури чрез дронове и умни устройства в българското земеделие ? Повечето хора интуитивно биха

Да хакнем кризата в България – най-големият хакатон, организиран в България

Да хакнем кризата в България – най-големият хакатон, организиран в България

Над 850 души със 111 идейни проектa се включиха в Hack the crisis, което го направи най-големия хакатон в България! Състезанието събра идеи и предложения от цяла България, фокусирани в

АgROBOfood предлага 2,65 милиона евро за малки и средни предприятия и земеделски производители

АgROBOfood предлага 2,65 милиона евро за малки и средни предприятия и земеделски производители

Чрез първия си открит конкурс за иновационни експерименти АgROBOfood предлага 2,65 милиона евро за малки и средни предприятия и земеделски производители За да подпомогне земеделските производители и компаниите от хранително вкусовия сектор да

Умно българско решение автоматизира редица земеделски дейности

Умно българско решение автоматизира редица земеделски дейности

Цялостно решение за автоматизирано капково напояване, торовнасяне, контрола на климата и мониторинг в земеделието е разработила българската компания Ondo. Едноименният продукт обединява хардуера и софтуера, необходими за автоматизацията на процесите при отглеждането на

Анализ на резултати от онлайн-анкета за нагласите на земеделски производители към употребата на цифрови технологии

Анализ на резултати от онлайн-анкета за нагласите на земеделски производители към употребата на цифрови технологии

Автори: д-р Дона Пикард и д-р Светла Стоева, Институт по философия и социология при БАН, съучредител на цифров иновационен хъб AgroHub.BG Методологически бележки: Онлайн-анкетата бе проведена в периода ноември-декември 2019

Цифров мониторинг и прогнозиране на поведението на пчелите

Цифров мониторинг и прогнозиране на поведението на пчелите

Събиране на данни за факторите на околната среда и процесите около пчелния кошер чрез Internet of Things /IoT/ сензори и изкуствен интелект за наблюдение и подобряване на предсказуемостта в пчеларството