Изкуствен интелект в помощ на прецизното земеделие в Белгия

Изкуствен интелект в помощ на прецизното земеделие в Белгия

Събиране на данни за състоянието на културите чрез използване на задълбочени анализи на хиперспектрални изображения за подобряване на операциите по пръскане в стопанствата е един от Пилотни иновативни експерименти по

Цифровизиране на скандинавското зърнопроизводство

Цифровизиране на скандинавското зърнопроизводство

Пилотен иновационен експеримент използва технология за идентифициране на зърнени партиди, определяне на тяхното качество и записване на историята на отглеждане за подобряване на бизнес моделите на скандинавските земеделски стопанства. Той

Роботизирано косене на лозови масиви в Австрия

Роботизирано косене на лозови масиви в Австрия

Внедряване на автономна система за косене с роботи и постигане на прецизна коситба в лозови масиви е един от Пилотни иновативни експерименти по проекта SmartAgriHubs. Този пилотен проект се изпълнява

Клуб Investor – Агробизнес 2020: Какви са ползите от дигитализацията на земеделието?

Клуб Investor – Агробизнес 2020: Какви са ползите от дигитализацията на земеделието?

Цифровизацията в земеделието може да помогне на земеделските производители да оптимизират разходите си и да постигнат по-голяма печалба, а това е особено важно в сегашната обстановка на ниски цени на

Цифровизиране на местообитанията в земеделски земи в Ирландия

Цифровизиране на местообитанията в земеделски земи в Ирландия

Прилагане на цифрови технологии за опростяване на изготвянето на отчети за местообитанията в земеделските земи чрез онлайн приложение и внедряване на система за предоставяне на информация за екологично насочените дейности

Дигитализацията и иновациите в земеделието -във фокуса на Клуб Investor „Агробизнес“

Дигитализацията и иновациите в земеделието -във фокуса на Клуб Investor „Агробизнес“

Събитието ще се проведе на 18 ноември в Пловдив Какви основни регламенти и законодателни предложения относно Общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъдат приети през 2020 г.? Как ще се отразят

Цифровизация на полското зеленчукопроизводство в Гърция

Цифровизация на полското зеленчукопроизводство в Гърция

Внедряване на дронове, сателити и IoT устройства, за да се определи правилното време за прибиране на реколтата и да се открият петна от плевели, като по този начин се засили

Прецизно земеделие в практиката на австрийските фермери

Прецизно земеделие в практиката на австрийските фермери

Разработване на мобилно приложение, което се свързва със сензори за събиране на полеви данни, за да направи технологиите и решенията за прецизно земеделие достъпни за крайните потребители е един от

Цифровизацията като средство за подобряване на прозрачността по веригата на доставки на храна

Цифровизацията като средство за подобряване на прозрачността по веригата на доставки на храна

Добрата храна е от съществено значение за здравето ни, а хранителните системи са критична инфраструктура за снабдяване със здравословна храна. Потребителите се чувстват добре, ако знаят, че храната, която ядат,