Селското стопанство в концепцията за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Селското стопанство в концепцията за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

В областта на селското стопанство, Изкуственият интелект предоставя подходи за управление на експертна информация и знание за природата, природните процеси и съвременните аграрни технологии с цел намирането на интелигентни решения

Мястото на селското стопанство в стратегическия документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“

Мястото на селското стопанство в стратегическия документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“

Ускорената цифровизация на българското земеделие и селски райони е необходим процес за намаляване на бюрократичната тежест, оптимизиране на процесите на производство, увеличаване на доходите и добивите на земеделските стопани, постигане

Анализ на резултати от онлайн-анкета за нагласите на земеделски производители към употребата на цифрови технологии

Анализ на резултати от онлайн-анкета за нагласите на земеделски производители към употребата на цифрови технологии

Автори: д-р Дона Пикард и д-р Светла Стоева, Институт по философия и социология при БАН, съучредител на цифров иновационен хъб AgroHub.BG Методологически бележки: Онлайн-анкетата бе проведена в периода ноември-декември 2019

Европейският парламент с изследване на въздействието на цифровата икономика върху хранителната верига и ОСП

Европейският парламент с изследване на въздействието на цифровата икономика върху хранителната верига и ОСП

Европейският парламент публикува изследване на тема: „Въздействието на цифровата икономика върху хранителната верига и Общата селскостопанска политика.” По поръчка на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския

Стратегии за цифровизация на селски райони в Германия, Франция и Обединеното кралство

Стратегии за цифровизация на селски райони в Германия, Франция и Обединеното кралство

Вижте наскоро публикуваните проучвания на стратегии за цифровизация на селските райони в Германия, Франция и Обединеното кралство Стратегии за цифровизация на селски райони в Германия Стратегии за цифровизация на селски