Foodie – Захранване с данни на едно ново поколение земеделско производство

Foodie – Захранване с данни на едно ново поколение земеделско производство

В рамките на изпълнението на испански проект FOODIE е създадена отворена и оперативно съвместима платформа за облачни решения, която предоставя услуги с добавена стойност на различни заинтересовани страни в областта

VirtualVet – цифров портал за животновъдите в Ирландия

VirtualVet – цифров портал за животновъдите в Ирландия

Новите цифрови инструменти, подходи и технологии могат да улеснят споделянето на натрупаното от европейските фермери знание и опит, да се учат един от друг как да внедрят иновации в своите

Тематична мрежа по Хоризонт 2020 за по-добро управление на млечните ферми в ЕС

Тематична мрежа по Хоризонт 2020 за по-добро управление на млечните ферми в ЕС

4D4F – тематична мрежа по Програма „Хоризонт 2020“ с фокус върху анализа на данните, генерирани от сензори в млечни ферми за по-добро управление в млекопроизводството е темата на поредния успешен

Дигитален анализ на данни за развитие на агробизнеса във Финландия

Дигитален анализ на данни за развитие на агробизнеса във Финландия

Дигиталните решения за управление на данни в помощ на фермерите намират все по-широко приложение сред проектите на оперативните иновативни групи, сформирани и функциониращи в рамките на Европейското партньорство за иновации.

Повече жизнеспособни пасища с оптимизирано фосфатно торене в Португалия

Повече жизнеспособни пасища с оптимизирано фосфатно торене в Португалия

В секцията за споделяне на добри примери в AGROHUB.BG ви запознаваме с един от многобройните проекти, представени по време на Agri Innovation Summit 2017. Той е на Оперативната група от

Смарт системи за икономически мониторинг на производствeните разходи в Италия

Смарт системи за икономически мониторинг на производствeните разходи в Италия

Представяме ви дейността на сформираната по мярка 16.1 от ПРСР в Италия, Оперативна група „SEMS – Смарт системи за икономически мониторинг на разходите за производство и експлоатация, свързани с прецизната

Прецизното напояване като мярка за запазване на стойността на земята в Германия

Прецизното напояване като мярка за запазване на стойността на земята в Германия

Тук в секцията за споделяне на добри примери в AGROHUB.BG ви запознаваме с още един от многобройните примери за действащи оперативни групи на териотарията на ЕС. Запознайте се с дейността

Софтуер за по-добро управление на животновъдни кооперативи в Испания

Софтуер за по-добро управление на животновъдни кооперативи в Испания

Цифровите технологии, внедрени в животновъдни стопанства все по-често намират приложение сред проектите на оперативните иновативни групи, сформирани и функциониращи в рамките на Европейското партньорство за иновации. Тук ви запознаваме с

Системи за компост и почвено плодородие в Германия

Системи за компост и почвено плодородие в Германия

В рамките на международна конференция, посветена на създаването на мостове между двете програми, които таргетират иновациите в земеделието ЕПИ-АГРИ и Хоризонт 2020, участниците имаха възможност да посетят демоферми към университета