Смарт системи за икономически мониторинг на производствeните разходи в Италия

Смарт системи за икономически мониторинг на производствeните разходи в Италия

Представяме ви дейността на сформираната по мярка 16.1 от ПРСР в Италия, Оперативна група „SEMS – Смарт системи за икономически мониторинг на разходите за производство и експлоатация, свързани с прецизната

Прецизното напояване като мярка за запазване на стойността на земята в Германия

Прецизното напояване като мярка за запазване на стойността на земята в Германия

Тук в секцията за споделяне на добри примери в AGROHUB.BG ви запознаваме с още един от многобройните примери за действащи оперативни групи на териотарията на ЕС. Запознайте се с дейността

Софтуер за по-добро управление на животновъдни кооперативи в Испания

Софтуер за по-добро управление на животновъдни кооперативи в Испания

Цифровите технологии, внедрени в животновъдни стопанства все по-често намират приложение сред проектите на оперативните иновативни групи, сформирани и функциониращи в рамките на Европейското партньорство за иновации. Тук ви запознаваме с

Системи за компост и почвено плодородие в Германия

Системи за компост и почвено плодородие в Германия

В рамките на международна конференция, посветена на създаването на мостове между двете програми, които таргетират иновациите в земеделието ЕПИ-АГРИ и Хоризонт 2020, участниците имаха възможност да посетят демоферми към университета

Оптимизирано управление на пасищата в Германия

Оптимизирано управление на пасищата в Германия

Международна конференция, посветена на изграждането на сътрудничество между Европейско партньорство за иновации за земеделие – ЕПИ-Агри и Програма „Хоризонт 2020“ се преведе през семтември 2017 в гр. Киел, Германия. Събитието,

Платформата „Chil” обединява различни участници в организацията на хранителната верига

Платформата „Chil” обединява различни участници в организацията на хранителната верига

Страна: Испания Финансиране: European Regional Development Funds, INTERREG program Тип нововъведение/иновация: Иновативна форма на организация Инициатор: Университет Участници: Фермери, асоциации на земеделските производители, кооперации, МСП в хранително-вкусовата промишленост, служби за съвети в земеделието, консултанти, университети,

Разработване на нов метод за контрол над вредителите

Разработване на нов метод за контрол над вредителите

Страна: Испания Финансиране: Мярка 114 Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013) Тип нововъведение/иновация: Нов продукт, процес, технология Какво и с кои участници: Биологичният контрол е метод за контролиране на вредителите (включително

Съвместна работа между заинтересовани страни за насърчаване на биологичното производство на сливи

Съвместна работа между заинтересовани страни за насърчаване на биологичното производство на сливи

Страна: Австрия Тип нововъведение/иновация: Нов метод на производство, реализиран на практика Финансиране: Мярка 124 от Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013) Какво и с кои участници: Този проект обединява фермери, търговци

Производство на нов продукт, непознат на пазара – конфитюр (джем)

Производство на нов продукт, непознат на пазара – конфитюр (джем)

Страна: Чехия Финансиране: Мярка 124 от Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013) Тип нововъведение/иновация: Иновативен краен продукт Проект и участници: Предприятието произвежда конфитюри и сладка, които се използват за пълнеж в