Разработване на нов метод за контрол над вредителите

Разработване на нов метод за контрол над вредителите

Страна: Испания Финансиране: Мярка 114 Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013) Тип нововъведение/иновация: Нов продукт, процес, технология Какво и с кои участници: Биологичният контрол е метод за контролиране на вредителите (включително

Съвместна работа между заинтересовани страни за насърчаване на биологичното производство на сливи

Съвместна работа между заинтересовани страни за насърчаване на биологичното производство на сливи

Страна: Австрия Тип нововъведение/иновация: Нов метод на производство, реализиран на практика Финансиране: Мярка 124 от Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013) Какво и с кои участници: Този проект обединява фермери, търговци

Производство на нов продукт, непознат на пазара – конфитюр (джем)

Производство на нов продукт, непознат на пазара – конфитюр (джем)

Страна: Чехия Финансиране: Мярка 124 от Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013) Тип нововъведение/иновация: Иновативен краен продукт Проект и участници: Предприятието произвежда конфитюри и сладка, които се използват за пълнеж в