Производство на нов продукт, непознат на пазара – конфитюр (джем)

Производство на нов продукт, непознат на пазара – конфитюр (джем)

Страна: Чехия Финансиране: Мярка 124 от Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013) Тип нововъведение/иновация: Иновативен краен продукт Проект и участници: Предприятието произвежда конфитюри и сладка, които се използват за пълнеж в