Платформата „Chil” обединява различни участници в организацията на хранителната верига

Страна: Испания

Финансиране: European Regional Development Funds, INTERREG program

Тип нововъведение/иновация: Иновативна форма на организация

Инициатор: Университет

Участници: Фермери, асоциации на земеделските производители, кооперации, МСП в хранително-вкусовата промишленост, служби за съвети в земеделието, консултанти, университети, изследователски институти, местни инициативни групи и др.

Проблеми/нужди: Липса на комуникация между преработвателни предприятия, изследователски центрове и производители на селскостопански храни и продукти. Няма наличие на нито една страница в интернет където да бъде достъпна информация, свързана с „всичко“ по отношение на хранителния сектор.

Бенефициенти: Всички заинтересовани в хранителният сектор, а също така изследователските центрове, производители, техници, фирми, кооперации, сдружения и публични институции.

Ползи от трансфера на знания: Основната полза от създаването на платформата е обмяната на информация, трансфера на знания и възможността за споделяне на документи. По отношение на извършването на инвестиции, в платформата може да бъде публикувана информация относно предстоящи приеми по мерки и схеми за подпомагане, финансиране на проекти, търсене на партньори, държавни помощи и т.н. Платформата също така може да предлага обучения и да се използва като пазар на продукция.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: transparent;background-size: initial;background-position: center top;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close