Разработване на нов метод за контрол над вредителите

Страна: Испания

Финансиране: Мярка 114 Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013)

Тип нововъведение/иновация: Нов продукт, процес, технология

Какво и с кои участници: Биологичният контрол е метод за контролиране на вредителите (включително инсектициди, акари, плевели и болести по растенията) чрез използване на други живи организми. Новият контрол над вредителите, без използването на фитосанитарни продукти, за земеделски производители означава по-малко разходи и положителен ефект върху околната среда от друга страна. Испанските експерти по растителната защита подлагат на тест нови сортове растения, използвани за биологичен контрол като в последствие информират земеделските производители за най-подходящите за определени условия, почва и пазари.

Инициатор: Службите за съвети на асоциациите в хранително-вкусовата промишленост

Участници: Фермери, групи производители и асоциации на производителите, предприятия в хранително-преработвателния сектор, Служби за съвети в земеделието, консултанти.

Проблеми, нужди: Трудно е да се разрешат проблемите, свързани със здравето и устойчивостта на отглежданите растения/култури със съществуващите методи и липсата на фитосанитарни решения, които да отговорят на изискванията на Европейското законодателство и едновременно с това да се справят безкомпромисно с вредителите и болестите.

Бенефициенти: Фермери

Полза от трансфера на знания: Усилията за контрол над биологичното производство не са отразени в достатъчна степен в цената на биологичните продукти. Няма наличие на пряко въздействие върху пазара.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: transparent;background-size: initial;background-position: center top;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close