Софтуер за управление на риска в зърнопроизводството във Франция

Софтуер за управление на риска в зърнопроизводството във Франция

Предоставяне на стратегически съвети на зърнопроизводителите чрез мобилно приложение, което обработва информация от облачно базирани данни на стопанството, в комбинация с Internet of Things /IoT/ решения е един от Пилотни

Умни сензори подпомагат производството на зеленчуци в Латвия

Умни сензори подпомагат производството на зеленчуци в Латвия

Разработване на уеб-базирана система за агрометеорологични и подземни водни измервания, за да се улесни прехвърлянето на информация между различните приложения на фермерите при прилагането на прецизното земеделие в зеленчукопроизводителни стопанства

Блокчейн технология в агро-хранителната верига на Словения

Блокчейн технология в агро-хранителната верига на Словения

Въвеждане на блокчейн технология за интегриране на данни от всички заинтересовани страни по веригата на доставки на млечни продукти и птици за по-добра проследимост на продуктите е Пилотен иновативен експеримент,

Изкуствен интелект в помощ на прецизното земеделие в Белгия

Изкуствен интелект в помощ на прецизното земеделие в Белгия

Събиране на данни за състоянието на културите чрез използване на задълбочени анализи на хиперспектрални изображения за подобряване на операциите по пръскане в стопанствата е един от Пилотни иновативни експерименти по

Цифровизиране на скандинавското зърнопроизводство

Цифровизиране на скандинавското зърнопроизводство

Пилотен иновационен експеримент използва технология за идентифициране на зърнени партиди, определяне на тяхното качество и записване на историята на отглеждане за подобряване на бизнес моделите на скандинавските земеделски стопанства. Той

Роботизирано косене на лозови масиви в Австрия

Роботизирано косене на лозови масиви в Австрия

Внедряване на автономна система за косене с роботи и постигане на прецизна коситба в лозови масиви е един от Пилотни иновативни експерименти по проекта SmartAgriHubs. Този пилотен проект се изпълнява

Цифровизиране на местообитанията в земеделски земи в Ирландия

Цифровизиране на местообитанията в земеделски земи в Ирландия

Прилагане на цифрови технологии за опростяване на изготвянето на отчети за местообитанията в земеделските земи чрез онлайн приложение и внедряване на система за предоставяне на информация за екологично насочените дейности

Цифровизация на полското зеленчукопроизводство в Гърция

Цифровизация на полското зеленчукопроизводство в Гърция

Внедряване на дронове, сателити и IoT устройства, за да се определи правилното време за прибиране на реколтата и да се открият петна от плевели, като по този начин се засили

Прецизно земеделие в практиката на австрийските фермери

Прецизно земеделие в практиката на австрийските фермери

Разработване на мобилно приложение, което се свързва със сензори за събиране на полеви данни, за да направи технологиите и решенията за прецизно земеделие достъпни за крайните потребители е един от