За нас

AgroHub.BG e българският Цифров иновационен хъб (ЦИХ) за земеделие. Той има за цел да обедини на едно място знание и ресурси за аграрната индустрия с цел генериране на решения за нейните проблеми и удовлетворяване на нейните нужди. Порталът позволява на различните звена от агро-хранителната верига, свързани с агробизнес и технологии – фермери, производители на машини, оборудване и софтуер, организации, институции и всички заинтересовани страни, да комуникират и взаимодействат помежду си. Събраната на едно място експертиза, заедно с идентифицираните необходимости на агросектора, ще доведат до създаването на различни по вид и естество решения в полза на фермерите и преработвателите на земеделски суровини.

Image module

В AgroHub.BG участват фирми, организации и институции, доказали своите експертиза и опит, чието име се свързва с качество на предлаганите продукти и услуги, коректност в бизнес отношенията и иновативност в прилагания производствен и пазарен подход. Всички те работят в синергия с цел високоефективен и конкурентоспособен агросектор в България, по-ефективно управление на ресурсите, намаляване на бюрократичната тежест за производителите и по-добри условия за агробизнеса в страната.

Българският Цифров иновационен хъб AgroHub.BG e част от европейския проект SmartAgriHubs.
Image module

Основатели на AgroHub.BG

Очаквайте скоро

Нашите потребители

Image module

Основни сектори:

животновъдство, зърнопроизводство, зеленчукопроизводство

В платформата ще откриете:

• Абонамент за новини, свързан с храни и фуражи
• Новини за технологични обновления в зърнопроизводството и зеленчукопроизводството
• Информация за земеделски субсидии
• Информация за торове, семена и растителна защита
• Търсене между регистрираните производители на земеделски култури, животновъди и зърнопроизводители
• Документи и нормативни актове от Министерство на земеделието и свързани структури
• Актуални обществени поръчки и обявления в сектор земеделие

Image module

Основни сектори:

животновъдство, зърнопроизводство, зеленчукопроизводство

В платформата ще откриете:

• Абонамент за новини, свързан с храни и фуражи
• Новини за технологични обновления в зърнопроизводството и зеленчукопроизводството
• Информация за земеделски субсидии
• Информация за торове, семена и растителна защита
• Търсене между регистрираните производители на земеделски култури, животновъди и зърнопроизводители
• Документи и нормативни актове от Министерство на земеделието и свързани структури
• Актуални обществени поръчки и обявления в сектор земеделие

Image module

Основни сектори:

животновъдство, зърнопроизводство, зеленчукопроизводство

В платформата ще откриете:

• Абонамент за новини, свързан с храни и фуражи
• Новини за технологични обновления в зърнопроизводството и зеленчукопроизводството
• Информация за земеделски субсидии
• Информация за торове, семена и растителна защита
• Търсене между регистрираните производители на земеделски култури, животновъди и зърнопроизводители
• Документи и нормативни актове от Министерство на земеделието и свързани структури
• Актуални обществени поръчки и обявления в сектор земеделие

Основни функции

Image module

Категоризация
и филтриране по профили

Image module

Изпращане на
директни съобщения

Image module

Архив с документи
и административни актове

Image module

Абонамент за новини
и съдържание

Image module

Архив с фирми и
фирмени дейности по сектори

Image module

Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) е неправителствена огранизация, създадена през 2013 г.  с цел да следи новостите, да анализира тенденциите и да предлага решения на проблемите в областта на земеделието и селските райони. В управителния съвет на Института влизат водещи експерти в селското стопанство с богат теоретичен и практически опит.

Предварителната регистрация е отворена!

Регистрирай се сега и получи преференциални условия за ползване при старта на платформата.
Регистрацията е напълно безплатна.

""
1
Име и фамилия
Компания
Previous
Next