За нас

AgroHub.BG e българският Цифров иновационен хъб (ЦИХ) за земеделие. Той има за цел да обедини на едно място знание и ресурси за аграрната индустрия с цел генериране на решения за нейните проблеми и удовлетворяване на нейните нужди. Порталът позволява на различните звена от агро-хранителната верига, свързани с агробизнес и технологии – фермери, производители на машини, оборудване и софтуер, организации, институции и всички заинтересовани страни, да комуникират и взаимодействат помежду си. Събраната на едно място експертиза, заедно с идентифицираните необходимости на агросектора, ще доведат до създаването на различни по вид и естество решения в полза на фермерите и преработвателите на земеделски суровини.

Image module

В AgroHub.BG участват фирми, организации и институции, доказали своите експертиза и опит, чието име се свързва с качество на предлаганите продукти и услуги, коректност в бизнес отношенията и иновативност в прилагания производствен и пазарен подход. Всички те работят в синергия с цел високоефективен и конкурентоспособен агросектор в България, по-ефективно управление на ресурсите, намаляване на бюрократичната тежест за производителите и по-добри условия за агробизнеса в страната.

Българският Цифров иновационен хъб AgroHub.BG e част от европейския проект SmartAgriHubs.
Image module

Членове на AgroHub.BG

Институт за агростратегии и иновации

Organization Type: NGO

Country: Bulgaria

Website: http://www.agroinnovations.bg/

 

Национална асоциация на зърнопроизводителите

Organization Type: Industry association

Country: Bulgaria

Website: https://www.grain.bg

 

„Технологика“ ЕАД

Organization Type: SME

Country: Bulgaria

Website: https://technologica.com

 

„НИК Електроникс“ ООД

Organization Type: SME

Country: Bulgaria

Website: http://www.nik.bg

 

„Клийнтех България“ ООД

Organization Type: Incubator/accelerator

Country: Bulgaria

Website: https://cleantech.bg/

 

„Яра България“ ЕООД

Organization Type: SME

Country: Bulgaria

Website: http://www.yara.bg

 

„Про Дрон Сис“ ООД

Organization Type: SME

Country: Bulgaria

Website: http://prodronesys.com/

 

„Агригейт медия“ ООД

Organization Type: Other

Country: Bulgaria

Website: https://agrigatemedia.com

 

„Проактив Консултинг“ ЕООД

Organization Type: Other

Country: Bulgaria

Website:

 

„Зърнохран“ ЕООД

Organization Type: SME

Country: Bulgaria

Website:

 

Доц. Божин Божинов

Organization Type: Other

Country: Bulgaria

Website:

 

Кирил Желязков

Organization Type: Other

Country: Bulgaria

Website:

 

Моника Манолова

Organization Type: Other

Country: Bulgaria

Website:

 

Институт по философия и социология при БАН

Organization Type: Research institute

Country: Bulgaria

Website: https://ips-bas.org/

 

Аграрен Университет – Пловдив

Organization Type: University

Country: Bulgaria

Website: https://www.au-plovdiv.bg/

 

Професионална Асоциация по Роботика и Автоматизация

Organization Type: NGO

Country: Bulgaria

Website: https://www.para.expert/

 

„Ентегра“ ООД

Organization Type: SME

Country: Bulgaria

Website: http://www.entegra.eu/bg/

 

„Немечек“ ООД

Organization Type: SME

Country: Bulgaria

Website: https://www.nemetschek.bg/https://agroclimate.bg/

 

Институт по зеленчукови култури „Марица“

Organization Type: Research institute

Country: Bulgaria

Website: http://izk-maritsa.org/

 

Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА

Organization Type: NGO

Country: Bulgaria

Website: https://bioselena.com/

 

Център по растителна системна биология и биотехнология

Organization Type: Research institute

Country: Bulgaria

Website: https://cpsbb.eu/ 

 

„Ондо Солюшънс“ ООД

Organization Type: SME

Country: Bulgaria

Website: https://ondo.io/bg/

„РИЛАБС“ ООД
Organization Type: SME
Country: Bulgaria
Website: https://rilabs.io/

Сдружение „Клъстер Тракия Икономическа Зона“
Organization Type: Cluster
Country: Bulgaria
Website: https://tez.bg/

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Organization Type: NGO
Country: Bulgaria
Website: http://www.arcfund.net/

Сдружение „Българска асоциация на търговците на агротехника/БАТА АГРО“
Organization Type: NGO
Country: Bulgaria
Website: https://bata-agro.com/

„Бивайн“ ООД
Organization Type: SME
Country: Bulgaria
Website: https://bevine.kiz.bg/

Нашите потребители

Image module

Основни сектори:

животновъдство, зърнопроизводство, зеленчукопроизводство

В платформата ще откриете:

• Абонамент за новини, свързан с храни и фуражи
• Новини за технологични обновления в зърнопроизводството и зеленчукопроизводството
• Информация за земеделски субсидии
• Информация за торове, семена и растителна защита
• Търсене между регистрираните производители на земеделски култури, животновъди и зърнопроизводители
• Документи и нормативни актове от Министерство на земеделието и свързани структури
• Актуални обществени поръчки и обявления в сектор земеделие

Image module

Основни сектори:

животновъдство, зърнопроизводство, зеленчукопроизводство

В платформата ще откриете:

• Абонамент за новини, свързан с храни и фуражи
• Новини за технологични обновления в зърнопроизводството и зеленчукопроизводството
• Информация за земеделски субсидии
• Информация за торове, семена и растителна защита
• Търсене между регистрираните производители на земеделски култури, животновъди и зърнопроизводители
• Документи и нормативни актове от Министерство на земеделието и свързани структури
• Актуални обществени поръчки и обявления в сектор земеделие

Image module

Основни сектори:

животновъдство, зърнопроизводство, зеленчукопроизводство

В платформата ще откриете:

• Абонамент за новини, свързан с храни и фуражи
• Новини за технологични обновления в зърнопроизводството и зеленчукопроизводството
• Информация за земеделски субсидии
• Информация за торове, семена и растителна защита
• Търсене между регистрираните производители на земеделски култури, животновъди и зърнопроизводители
• Документи и нормативни актове от Министерство на земеделието и свързани структури
• Актуални обществени поръчки и обявления в сектор земеделие

Основни функции

Image module

Категоризация
и филтриране по профили

Image module

Изпращане на
директни съобщения

Image module

Архив с документи
и административни актове

Image module

Абонамент за новини
и съдържание

Image module

Архив с фирми и
фирмени дейности по сектори

Image module

Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) е неправителствена огранизация, създадена през 2013 г.  с цел да следи новостите, да анализира тенденциите и да предлага решения на проблемите в областта на земеделието и селските райони. В управителния съвет на Института влизат водещи експерти в селското стопанство с богат теоретичен и практически опит.

Предварителната регистрация е отворена!

Регистрирай се сега и получи преференциални условия за ползване при старта на платформата.
Регистрацията е напълно безплатна.

""
1
Име и фамилия
Компания
Previous
Next