Цели и задачи

Image module

Защо AgroHub.BG?

Цифровизацията на промишлените сектори обхваща в бързи темпове цяла Европа. България не е изключение. Въпреки ускорения технологичен напредък през последните години, аграрният сектор в страната и в частност основните му представители,  в лицето на производителите, все още изпитва затруднения в оценката на възвръщаемостта на инвестициите в секторни дигитални иновации. Според проучванията на Института за агростратегии и иновации, над 70% от родните производители:

 • се притесняват да се доверят на новите технологии;
 • не са сигурни в зрелостта на технологичните обновления в аграрния сектор (Big Data, изкуствен интелект, роботика, дронове, машини и др.);
 • не могат да преценят каква е оперативната съвместимост и приемственост с вече съществуващите системи за производство;
 • нямат единен достъп до знания и ресурси;
 • нямат възможност за ефикасна комуникация с частни фирми, лаборатории и държавни институции, които да им осигурят решения по конкретните казуси, засягащи производството им.
Image module

През април 2016 г. Европейската Комисия стартира Стратегия за Цифровизация на Европейската Индустрия (ЦЕИ) в рамките на пакета за Цифров единен пазар, която създава и допълва различните национални инициативи за цифровизация на индустрията, за да “бъдем сигурни, че индустрията на Европа, голяма или малка, независимо къде и в кой сектор е, може да се възползва напълно от цифровите иновации, за да усъвършенства своите продукти, да подобри процесите си и да адаптира бизнеса си към цифровата ера”.

Единият от стълбовете на инициативата за ЦЕИ е изграждането на Пан-Европейска мрежа от Цифрови Иновационни Хъбове (ЦИХ).

AgroHub.BG е българският Цифров Иновационен Хъб в сферата на земеделието и хранителната индустрия.

Какви са нашите цели?

 

AgroHub.BG ще играе стратегическа роля в изграждането на умения и намирането на иновационни съвременни решения за проблемите на българските фермери и останалите представители на агро-хранителния сектор – частни фирми, държавни и научни институции и други организации и лица.

Целта на хъба е да обедини и свърже всички елементи от производствения цикъл в аграрното производство, включително проучвания, райониране, производство и контрол, маркетинг и продажби, процеси по дигитализация и внедряване на иновативни технологии.

Хъбът ще осигури пряк информационен достъп до най-новите машинни и софтуерни решения в аграрния сектор, с идеята да бъде изградена бърза и надеждна връзка между търсещи и предлагащи.

Image module

Услуги, предлагани от AgroHub.BG

Към настоящия момент AgroHub.BG привлича членове, които да помогнат за предоставянето на следните услуги:

 • Проектна разработка (Project development) – идентифициране на възможности, изготвяне на предложения;
 • Развиване на знания и умения (Skills and educаtion) – курсове, уъркшопи, предлагане на технологична инфраструктура с образователна цел;
 • Достъп до финансиране (Access to finance) – финансов инженеринг, достъп до финансиране; инвестиционни и бизнес планове;
 • Поддръжка на звена като Инкубатори и Акселератори (Incubator/accelerator support) – достъп до пазари, бизнес развитие, проучване на потребителските нагласи, създаване на обединения, избор на локация;
 • Тестване и валидиране (Testing and validation) – демонстрации, сертификации, продуктово окачествяване;
 • Осигуряване на техническа инфраструктура (Provision of technical infrastructure) – наем на оборудване, икономично производство, предлагане на технологична инфраструктура;
 • Договорни отношения (Contract research) – разработване и утвърждаване на технологични концепции;
 • Стратегическа развойна дейност (Strategic R&D) – разработване на решения, научна дейност;
 • Лобиране (Lobbying) – защита на интересите по време на срещи и конференции, организиране на посещения;
 • Изучаване на екосистемите (Ecosystem learning) – уъркшопи и семинари за споделяне на знания и опит;
 • Стратегическо развитие (Strategy Development) – проучване на възможностите на пазара;
 • Изграждане на общност (Community building) – изграждане на екосистеми, разпространение на знания, предоставяне на посреднически услуги.

При генериране на необходимият брой контрагенти, членове на AGROHUB.BG, притежаващи необходимите знания, умения, ресурси и капацитет, между тях ще се създаде синергия с цел предоставяне на качествени услуги по повишаване на цифровата и технологична обезпеченост на представителите на агро-хранителната верига. Именно в тази екосистема от дейности и услуги ще се раждат решенията на проблемите на заинтересованите страни от сектора.

 

Предварителната регистрация е отворена!

Регистрирай се сега и получи преференциални условия за ползване при старта на платформата.
Регистрацията е напълно безплатна.

""
1
Име и фамилия
Компания
Previous
Next