Skip to content Skip to footer

Анкета: Предстоящи обучения по дигитални технологии в земеделието 

Включи се в проучването на AgroHub.BG ТУК !

Бъди част от създаването на програмата за обучения и набор от услуги, предлагани от AgroHub.BG! Така нашето портфолио ще бъде изцяло съобразено с твоите нужди от повишаване на дигитални (цифрови) знания и умения!

В рамките на проект AgroDigiRise на AgroHub.BG е предвидено предоставянето на специализирани безплатни обучения и услуги, насочени към земеделски производители, малки и средни предприятия в областта на земеделието и агро-хранителната промишленост, преподаватели във висши учебни заведения, студенти, изследователи, представители на публичната администрация, консултантски организации, компании от сферата на ИКТ, стартъпи и други заинтересовани страни.

За да постигне максимално високо качество на предоставяните услуги и обучения и прецени нуждите на целевите групи, AgroHub.BG провежда мащабно анкетно проучване в цялата страна. То има за цел да привлече всички потенциални партньори, участници в обученията и ползватели на услугите с молба за обратна връзка. Това ще позволи създаването на програма от обучения и набор от услуги, съобразени изцяло с нуждите на потребителите в посока дигитални компетенции и технологични познания.

Анкетата ще бъде разпространявана в периода 10-25 февруари онлайн и на хартия чрез партньорската мрежа на AgroHub.BG. Попълването й отнема не повече от 10 минути.

Включи се и ти! Всяко мнение е от значение!

Всеки попълнил анкетата и оставил своя контакт, получава приоритетен безплатен достъп до услугите на AgroHub.BG!