Skip to content Skip to footer

Трета демо точка на АгроХъб.БГ в Центъра по системна и растителна биология и биотехнология в Пловдив се открива на 16 ноември

Официалното откриване на Демо точка “Наука” на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ в Центъра по системна и растителна биология и биотехнология /ЦРСББ/ в гр. Пловдив ще състои на 16 ноември 2023 г. /четвъртък/ от 13:00 часа. Демо точката в новопостроения комплекс на ЦРСББ е част от технологичната инфраструктура на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ, която се изгражда на територията на България по проекта с фокус прецизно земеделие AgroDigiRisе, финансиран по програма „Цифрова Европа“ на ЕК.

В рамките на събитието на 16 ноември 2023 г. ще бъдат представени богатото портфолио от услуги на ЕЦИХ АгроХъб.БГ и научните направления и изследователски проекти на Центъра за върхови постижения, които са в полза на българските земеделски производители. Експерти от трите технологични компании, партньори в АгроХъб.БГ – ТехноЛогика, Бивайн и ОНДО Солюшънс ще демонстрират технологичните решения, които внедряват за високоефективно „умно земеделие“.

По време на посещението във високотехнологичната оранжерия на ЦРСББ посетителите ще имат възможност да се запознаят в детайли с инсталираната в оранжерията технология за прецизно напояване и хранене на растенията, както и научни проекти, които се реализират в съседните оранжерии на Центъра за върхови постижения. В програмата, съпътстваща откриването на демо точката ще бъдат представени  функционалностите на софтуерната платформа за прецизно земеделие Pix2Logica и софтуерно приложение в помощ на лозари и винопроизводители. Специален панел от програмата на събитието ще представи как науката и бизнеса си взаимодействат за трансфер на научни разработки и внедряването им в производствените процеси на агросектора.

Участието в събитието е безплатно, но с предварителна РЕГИСТРАЦИЯ, която все още е отворена за желаещите участници.

ПРОГРАМА

ВЪРХОВА НАУКА И МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ:

Синергия за устойчивост на българското земеделие!

ЧасАктивност
13:00 – 13:10Регистрация /предварителна онлайн регистрация/ Посрещане на гостите в амфитеатралната конферентна зала на ЦРСББ
13:10 – 13:15Добре дошли! Официално откриване на Демо точка “Наука” – ЦРСББ
д-р  Мария Бенина, изследовател в ЦРСББ
13:15 – 13:25AgroDigiRise – където земеделието среща науката и технологиите Демо мрежа на АгроХъб.БГ, представяне на портфолиото от иновативни услуги и ползата на агро сектора. Светлана Боянова, ръководител на ЕЦИХ АгроХъб.БГ
13:25 – 13:35  Върхова наука за  устойчивост на българското земеделие Представяне на научните направления и изследователски проекти на ЦРСББ, които са в полза на българските земеделски производители
Презентатор: д-р Мария Бенина, ЦРСББ
13:35 – 13:45Наука и бизнес – партньорство в полза на българското земеделие Сътрудничество с ЦРСББ – трансфер на научни разработки и имплементирането им в производствените практики и процеси на агросектора
Презентатор: Божидар Петков, Председател на Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните
13:45 – 14:00Земеделците срещат технологиите чрез обучения Презентация за предстоящите обучения и консултации в рамките на проекта с цел развиване на дигитални умения
Презентатор: Катя Стайкова, “Клъстер Тракия икономическа зона“
14:00 – 14:15Използване на сателитни изображения и дистанционни данни за прилагане на прецизно земеделие в открити площи Представяне на софтуерната платформа за прецизно земеделие Pix2Logica и демонстрациите на нейните възможности
Презентатор: д-р Васил Василев, “ТехноЛогика”
14:15 – 14:25Дигитализация в лозовите масиви и винарна Софтуерно приложение в помощ на лозари и винопроизводители за оптимизация на ресурси, намаляване на емисия, информаране при риск от зараза и проследимост на действия при ферментация
Презентатор: Благой Анастасов, “Бивайн”
14:25 – 14:35Високоефективно умно земеделие Автоматизиране на процесите напояване, прецизно хранене на растенията и климат контрол в оранжерия
Презентатор:Ивайло Енев, “ОНДО Солюшънс”
14:35 – 15:05Посещение във високотехнологична оранжерия на ЦРСББ, избрана за демо точка “Наука” на проекта  AgroDigiRise. Посетителите ще имат възможност да се запознаят в детайли с инсталираната в оранжерията технология за прецизно напояване и хранене на растения, както и с някои от научните проекти на ЦРСББ, които се реализират в съседни оранжерии.
Демо гидове:
д-р Мария Бенина – изследовател в ЦРСББ
Ивайло Енев, “ОНДО Солюшънс”
15:05 – 16:00Неформални разговори и при интерес обиколка в някои от специализираните помещения и лабораториите на ЦРСББ

Участието в събитието е безплатно, след предварителна регистрация!

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ