Skip to content Skip to footer

АgROBOfood предлага 2,65 милиона евро за малки и средни предприятия и земеделски производители

Чрез първия си открит конкурс за иновационни експерименти АgROBOfood предлага 2,65 милиона евро за малки и средни предприятия и земеделски производители

За да подпомогне земеделските производители и компаниите от хранително вкусовия сектор да внедрят роботика и нови технологии в работния процес, мрежата agROBOfood, стартира „Отворена покана“ за финансиране на проекти. Малки консорциуми, които включват от 2 до 5 фирми могат да кандидатстват за финансиране в размер на 300 000 до 500 000 евро на проект.

Отворената покана за иновационни експерименти има за цел:

  • да подпомогне индустрията, по-специално малките и средни предприятия от селскостопанския и хранително-вкусовия сектор в тяхната дигитална трансформация
  • да насърчи европейската индустрия за автоматизация (селскостопанска техника, обработка на материали и др.) да си сътрудничи със стартиращи фирми и малки и средни предприятия от сектора на роботиката.
  • да привлече допълнителни инвестиции за подкрепа развитието на роботиката и дигиталната трансформация на агро-хранителния сектор.

За финансиране могат да кандидатстват малки консорциуми (между 2-5 партньори) от селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, като задължително поне един партньорите трябва да е технологична компания. Всички партньори в консорциума трябва да са базирани в една от държавите членки на Европейския съюз или асоциираните държави към програма Хоризонт 2020.

Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2020, а периодът на изпълнение на проектите е  от септември 2020 г. до май 2022 г. Цялата информация за кандидатстване е достъпна на уебсайта на agROBOfood ! 

За повече информация се свържете с г-жа Красимира Шиндарова, координатор на Български Технологичен и Иновационен Център DigiTech 4.0, партньор в мрежата agROBOfood на e-mail: Krasimira_shindarova@ictcluster.bg или телефон 02/4899744

Източник: www.ictcluster.bg