Skip to content Skip to footer

България ще подпише три декларации в сферата на цифровите технологии

С решение на Министерски съвет от днес са одобрени три декларации в сферата на цифровите технологии – за сътрудничество в сферата на дигитализацията на културното наследство; за интелигентното и устойчиво дигитално бъдеще на европейското земеделие и селските райони и за насърчаване по-голямото участие на жените в дигитализацията. Инициативата за подписването на трите документа е на Европейската комисия и на комисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел.

С подписването на Декларацията за сътрудничество в сферата на дигитализацията на културното наследство ще се насърчава европейското сътрудничество за опазване на културното минало с помощта на цифровите технологии.

Декларацията за насърчаване по-голямото участие на жените в дигитализацията си поставя за цел разработване на стратегия за подкрепа на момичетата и жените в дигиталния сектор, за засилване на връзката между образованието по математика, природни и технически науки и реалните възможности за професионална реализация в тази сфера.

Декларацията за интелигентното и устойчиво дигитално бъдеще на европейското земеделие и селските райони подкрепя научните изследвания и иновациите с приложение в земеделието и храните. Документът цели да подпомага фермерите във връзка с използването на интелигентни технологични решения в сектора, разширяване на инициативите в общата селскостопанска политика и модернизацията в аграрната сфера и храните.

Източник:government.bg