Skip to content Skip to footer

agROBOfood: Eвропейската мрежа на роботизираните технологии

От юни 2019 г. проектът agROBOfood, възлизащ на стойност 16 млн. евро, изгражда европейска екосистема за ефективно възприемане на роботизираните технологии в агро-хранителния сектор. Janneke de Kramer, координатор на проекта заявява: ”Със стартирането на agROBOfood е възможно компании от цяла Европа да бъдат подкрепени в иновациите и бизнеса си в сферата на Agro Food Robotics. Чрез мрежата от Цифрови Иновационни Хъбове (ЦИХ) границите на практика падат и силите в Европа се обединяват. agROBOfood ще демонстрира и засили новите роботизирани технологии, за да направи европейския хранително-вкусов сектор по-ефективен и конкурентен. “

Предизвикателствата, пред които са изправени земеделските стопани, са огромни. Те знаят, че от тях се изисква да произвеждат повече и по-добра храна, използвайки по-малко ресурси, за да намалят своя екологичен отпечатък и да отговорят на променящите се потребителски изисквания. Целта на agROBOfood е да увеличи максимално възвръщаемостта на инвестициите на ЕС в роботика в областта на хранително-вкусовата промишленост и да насърчи Европа да стане авангард в осигуряването на безопасна и адекватна храна по устойчив начин.

Иновационни експерименти

Сърцето на проекта се формира от Експериментални Иновации, организирани и наблюдавани от ЦИХ. В седем регионални клъстера първоначалните експерименти ще демонстрират иновации в агро-хранителната роботика по начин, който гарантира тяхното широко въвеждане в цяла Европа.

Примери

С цел предпазване на хората от работа при температури под нулата, в рамките на проекта agROBOfood ще бъде създаден демонстрационен робот – смесен палетизатор, който да работи в хладилна стая. Друг пример ще бъде автоматичното събиране на плодове. То ще доведе до по-ниски разходи за производство, като същевременно се решава и проблемът с недостига на работна ръка. Също така ще бъде създадено демонстрационна технология за бране на краставици, където роботизирани машини ще преценяват зрелостта, да подбират и берат оранжерийни зеленчуци. Ще бъдат демонстрирани и лозови масиви, наблюдавани от дронове, както и много други примери, както от консорциума, така и от компании, които могат да кандидатстват за финансиране по откритите процедури. ЦИХ и свързаните с тях експерти ще подкрепят тези иновационни експерименти.

ЦИХ

agROBOfood свързва света на роботиката със селското стопанство, научноизследователската и развойна дейност и бизнеса, чрез създаване на устойчива мрежа от Цифрови иновационни хъбове. Това консолидира, разширява и укрепва сегашната екосистема. ЦИХ подпомагат компаниите в цифровизацията чрез свързване на технически, човешки и финансови заинтересовани страни.

agROBOfood ще работи в тясно сътрудничество с по-широката европейска общност по роботика, като осигурява синергични ефекти с инициативи като EU-Robotics. Това ще увеличи до максимум възвръщаемостта на европейските инвестиции, включително частния капитал, в цифровото преобразуване на агро-хранителния сектор.

Партньори

Мрежата agROBOfood на този етап се състои от 49 ЦИХ и 12 Центъра за компетентност и ще се разширява по време на проекта. Проектният консорциум, който подхранва този растеж, има 38 партньори, ръководени от Университета Wageningen.

Прием на проектни предложения

Индустриален консултативен съвет ще предостави стратегически насоки и ще определи приоритети за избор на проектни предложения, които да бъдат финансирани. Отворените покани ще привлекат допълнителни Експериментални Иновации и Индустриални предизвикателства. Налице са 8 милиона евро за МСП.

Чрез своята всеобхватна структура и амбициозни цели, agROBOfood цели да обедини цялата европейска екосистема, свързвайки нейните на точки по начин, който гарантира ефективно възприемане на роботизираните технологии в европейския агро-хранителен сектор.

Източник: wur.nl