Skip to content Skip to footer

Цифров мониторинг и прогнозиране на поведението на пчелите

Събиране на данни за факторите на околната среда и процесите около пчелния кошер чрез Internet of Things /IoT/ сензори и изкуствен интелект за наблюдение и подобряване на предсказуемостта в пчеларството е в основата на Пилотен иновационен експеримент. Той се осъществява в Латвия по проекта SmartAgriHubs от Регионалния клъстер „Североизточна Европа“.

Успешното пчеларство зависи от множество фактори на околната среда и процеси както в, така и извън кошера. За да направи пчеларството по-предсказуемо, този Пилотен иновационен експеримент се фокусира върху дългосрочното събиране и наблюдение на данни от заобикалящата среда и самия кошер като температура, влажност, измерване на сензори и експертни проучвания наред с данните от наблюденията. В крайна сметка изкуственият интелект /AI/ може да бъде разгърнат и обучен с помощта на тези познания. Следователно, основната цел на този експеримент е да предостави технологична платформа, която да централизира този набор от данни в един цялостен модел. Мониторингът върху пчелните семейства се осъществява от безжични сензорни мрежи и IoT базирани решения.

В резултат на това могат да бъдат внедрени системи за уведомяване на пчеларите и при идентифициране на нередности, те за бъдат решени с действия в реално време. За да се идентифицират точно промените в поведението на пчелите, препроектирането и модифицирането на съществуващите реализации са от съществено значение за този Пилотен иновационен експеримент. По този начин разработчиците, доставчиците на услуги и крайните потребители работят в тясно сътрудничество в този проект, за да постигнат възможно най-добрия резултат за нуждите на съвременното пчеларство.

Източник: SmartAgriHubs