Skip to content Skip to footer

Министрите на земеделието на ЕС с декларация за интелигентно и устойчиво цифрово земеделие

Днес, в рамките на Деня на цифровите технологии, който се провежда в Брюксел, министрите на земеделието на държавите членки подписаха важна декларация, наречена Интелигентно и устойчиво цифрово бъдеще за земеделието и селските райони в Европа.

„Нейната цел е да отговори на икономическите, социалните и екологичните предизвикателства пред сектора на земеделието и храните, както и пред селските региони. Тяхното бъдеще зависи от успешното усвояване на технологии като изкуствения интелект, роботиката, Интернет на нещата и връзка с бърз широколентов Интернет. Благодарение на тях, европейското селско стопанство може да запази своята конкурентоспособност и да продължи да бъде източник на висококачествена храна в нашия дом, като в същото време носи достойни приходи на земеделските производители“, каза българският еврокомисар по цифрова икономика и общество Мария Габриел.

„Технологии като изкуствения интелект ще помогнат за по-прецизно използване на пестицидите и по-ефективно управление на водните ресурси. Това не само ще доведе до по-малко разходи за земеделците, но и ще помогне за развитието на устойчиво земеделие, като в същото време се запазва екологичното равновесие“, посочи още еврокомисарят.

„Иновациите са ключът към успеха във всяка стопанска област и земеделието не е изключение. Затова министрите се ангажираха да надграждат върху инициативи като мрежата от интелигентни хъбове за селското стопанство SmartAgriHubs. Тези центрове, където се раждат иновациите, трябва да присъстват навсякъде в ЕС – поне по един във всяка държава членка“, категорична е комисар Мария Габриел.

„Искрено се надявам, че днешният ангажимент на министрите, който те поеха пред мен, пред колегата ми еврокомисар по земеделието Фил Хоган и пред цялото ни общество, ще намери изражение в прилагане на конкретни мерки и приложение на новите технологии. Залогът е достатъчно висок – подобряването на качеството на живот на всички граждани, живеещи и работещи в селските региони. Именно там цифровите технологии ще ни бъдат от огромна полза за постигане на тази цел“, допълни още българският еврокомисар Мария Габриел.