Skip to content Skip to footer

Нов цифров инструмент за увеличаване на устойчивото използване на хранителни вещества в целия ЕС

В процес на разработка е нов инструмент, който да помогне на земеделските производители да управляват хранителните вещества в своите ферми. Това е едно от новите предложения, залегнали в реформата за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., съобщава пресцентърът на Европейската комисия (ЕК).

Новият инструмент се нарича FaST и целта му е както да улесни използването на торове в стопанствата, така и да стимулира процеса на цифровизация на селското стопанство в Европейския съюз (ЕС).

Фермерите ще могат да използват дигиталната платформа безплатно. Тя автоматично им дава информация за избраните от тях парцели, включително култури, брой животни и количество на произведения от тях оборски тор. Ще има и допълнителни данни за почвата, защитените територии и законовите ограничения за използването на хранителни вещества.

Достъпът до платформата ще става с помощта на мобилен телефон, компютър или таблет. Производителите имат възможност лесно да получат или редактират предоставените данни. Така те ще могат да си направят план за управление на хранителните вещества и да получат препоръки в случай на недостатъчно или прекомерно наторяване.

Чрез FaST фермерите не само ще увеличат добивите, но и ще улеснят работата си. Те ще могат да избегнат досадното ръчно въвеждане на данни за различни административни органи, както и тяхното дублиране. Широкото приложение на инструмента ще им позволи допълнителни цифрови услуги, предоставяни от пазара или администрацията.

Функционалността на тази обща платформа ще бъдат адаптирани към всяка държава членка на ЕС, нейните местни условия и търсени ползи. Ролята на ЕК е съществена, тъй като тя може да допринесе за разработването на FaST и да наложи изисквания за съхранението и обработката на данни.

Източник: Fermer.bg