Skip to content Skip to footer

Цифровизацията на земеделието във фокуса на „Зелена седмица 2019“

Глобалният форум за прехрана и земеделие (GFFA), който се проведе в рамките на „Зелена седмица“ 2019 в Берлин, протече под мотото „Селското стопанство се развива цифрово – интелигентни решения за бъдещото земеделие“. Единадесетата Среща на върха на земеделските министри, която се организира от Федералното министерство на храните и земеделието на Германия, събра представители на политическите ръководства на 74 министерства на земеделието от цял свят. Всички те се обединиха и единодушно приеха амбициозното заключително комюнике на форума, с което се обръщат към Организацията по прехрана и земеделие към Организацията на обединените нации (ФАО) да изготвят политически документ за независим международен цифров съвет.

Националните правителства също са призовани да поемат отговорност като признаят, използват и популяризират потенциала на цифровата трансформация и да идентифицират рисковете, включително и да гарантират на земеделските производители достъп до цифровите технологии. Обръща се внимание и на въпроси, свързани със сигурността на данните и техния суверенитет при обработването на информацията от полетата и животните. Въпросите, свързани с това как може да се използва по-добре потенциала на цифровизацията за селското стопанство и как земеделските производители могат да се възползват от цифровите технологии, беше разгледан в рамките на експертните срещи на GFFA.

GFFA Communiqué 2019

Източник: Федерално министерство на храните и земеделието на Германия