Skip to content Skip to footer

Цифровизацията като средство за подобряване на прозрачността по веригата на доставки на храна

Добрата храна е от съществено значение за здравето ни, а хранителните системи са критична инфраструктура за снабдяване със здравословна храна. Потребителите се чувстват добре, ако знаят, че храната, която ядат, е здравословна и тя се произвежда според съгласувани стандарти.

Ние знаем, че доверието в хранителния сектор е ниско и е нещо, което изследваме и проследяваме с проекта EIT Food TrustTracker. Ако искаме да изградим доверие на потребителите в храните, тогава едно от нещата, които трябва да направим, е да увеличим прозрачността на веригата на доставки на храните.

Прозрачността е от полза за всички

Прозрачността не само е от полза за потребителя, но и от тези по цялата хранителна веригата: може да подобри ефективността и информационния поток, както и да намали въздействието на евентуални проблеми, свързани с безопасността на храните. И така, как да увеличим прозрачността и доверието в нашата хранителна система?

„Ние можем да използваме технология, за да помогнем на хранителните системи да станат прозрачни, безопасни, ефективни и устойчиви. Технологии като специализирани ИТ системи и платформи ни позволяват да постигнем това чрез подобряване на наличността на информация за храните и нейното производство по цялата верига на доставки. Друго предимство е, че това може да се използва за споделяне на информация за храните на потребителите по подходящ начин, например чрез етикетиране на храната според личните предпочитания. “

Рудолф е ръководител на двугодишен проект Digital Twin Management project, изследващ използването на технологиите чрез цефровизация на веригите за доставка на храни и с участието на партньори Siemens, Strauss Group, Givaudan, Fraunhofer и Technical University Munich.

Как цифровизацията подобрява прозрачността на храните?

Проектът The Digital Twin Management има за цел да направи производството на храни по-прозрачно и по-устойчиво, като даде преглед на производствените и логистичните процеси. Когато производителят на храни продава физически продукт на клиент, може да се наложи да предостави информация за продукта. Системата Digital Twin Management прави това чрез създаване на „цифрови близнаци“, които са цифровите отпечатъци на продуктите, тяхното производство и техния жизнен цикъл. Тe позволяват да се намери подробна информация за продукта, тъй като той работи по цялата верига на доставки. Проектът е фокусиран около разработването на софтуерни решения за управление на тези данни.

Екипът работи върху разработването на една от съществуващите IT платформи на Siemens, MindSphere, за да може да събира и споделя информация, необходима за производството на храни. Това включва разработване на функционалността на платформата, включително инструменти за настройка на цифровите отпечатъци, инструменти за конфигуриране и споделяне на конкретни данни за продукти и инструменти за анализ на данните. Тези инструменти работят като приложения и могат да се добавят към платформата, за да се подобри нейната функционалност за потребителите.

Д-р Рудолф Солахер обяснява допълнително концепцията:

„Споделянето на данни позволява автоматичен обмен на информация по веригата на доставки на храните и това може да направи хранителните системи по-прозрачни. Представете си какъв вид информация можете да обменяте – говорим за информация за продукта, но всъщност можете да направите много повече! Можете например да обобщавате информация за консумацията на вода или консумацията на енергия на даден продукт. Това би могло да ви даде преглед колко вода или енергия „консумира“ продуктът, докато се произвежда. Можете да използвате това с инструментите за анализ, за да помогнете за подобряване на ефективността и устойчивостта на цялото производство на храни. “

И така, как това работи на практика за производителите на храни? Партньорите Givaudan и Strauss Group управляват платформата. Givaudan продава ароматизаторите, които ще бъдат използвани в определени храни, например десерти, на Strauss Group, които след това използват при производството на своите продукти. За всеки от тези аромати Givaudan предоставя сертификат за анализ, обобщаващ свойствата на продукта, определен в лабораторията. В миналото тази информация е била обменяна по електронна поща или на хартиен носител, но сега тя ще бъде предоставена директно на цифровата платформа, което подобрява точността и спестява време. Това също означава, че информацията е незабавно достъпна за Strauss Group. Производител на храни като Strauss Group също може да споделя информация с потребителите чрез нова инициатива, наречена Digital Food Passport, която ще бъде потребителски фокусиран уебсайт, позволяващ на потребителите да получават информация за продуктите чрез сканиране на баркодове и въвеждане на тази информация в уебсайта.

Какъв напредък е постигнат?

Проектът трябва да бъде завършен до края на 2019 г. и Рудолф споделя как е напреднал:

„Досега създадохме платформа за Strauss Group и Givaudan. Това включва събирането на данни за производството на продукти за анализ, както и разработването на инструменти за конфигуриране на цифрови модели на двойни данни и за споделяне на данни между бизнес партньорите. Платформата се използва за анализ на наличните данни и може да се използва за откриване на всякакви проблеми в производството. Ранното откриване на подобни проблеми може да спести много отпадъци и следователно много пари. Разработихме и първата версия на цифровия хранителен паспорт, предоставяща информация за продуктите на потребителите.“

„В момента разработваме специализирани инструменти за„анализ на причините за причините “на събития за безопасност на храните или проблеми с качеството. Този начин на работа помага да се идентифицират причините за възникнали проблеми и след това да се идентифицира подход за реакция на тях и предотвратяване на повторното им повторение в бъдеще. Също така цифровият хранителен паспорт се разширява за използване от органи, които могат да участват в събития за безопасност на храните като Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Федерална служба за защита на потребителите и безопасност на храните). „

Освен че увеличава прозрачността, тази цифровизация на хранителната система в крайна сметка ще спести пари, насърчавайки по-ефективна, по-безопасна, хранителна система.

Източник: EIT Food