Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Еврокомисар Мария Габриел откри учредителната конференция на Международната асоциация за надеждни блокчейн приложения INATBA

Българският еврокомисар Мария Габриел откри учредителната конференция на Международната асоциация за надеждни блокчейн приложения, в която влизат 105 организации. Пред над 150 участници, представители от Световната банка, Обединените нации, големи компании, стартъпи и разработчици от индустрията от цяла Европа, Азия и Северна Америка, Мария Габриел представи постигнатото до момента и перспективите пред развитието на блокчейн технологията, съобщиха от Представителство на ЕК в България.

Европа трябва да прави повече технологични иновации, особено в блокчейн. Тези технологии са важни, защото те създават доверие, подчерта Мария Габриел. Доверието е най-ценният ресурс в цифровата икономика и общество. В технологизирания свят хората имат все по-малко време да изграждат доверие. Блокчейн решава този въпрос.

„Тази технология всъщност премахва необходимостта да вярваш на един партньор. След като договорът е сключен, той се изпълнява сам. Участниците се доверяват на системата от транзакции, която не може да бъде фалшифицирана, защото е децентрализирана и математически защитена. Блокчейн е много повече от обмен на данни по сигурен начин. Тя ни позволява да преосмислим изцяло съществуващите бизнес модели,“ каза Мария Габриел.

Еврокомисарят посочи, че всеки път когато ние пазаруваме онлайн или търсим нещо в интернет, оставяме наши данни и информация, които се събират от платформите. Те централизират в себе си бази данни, които им дават голяма пазарна мощ. „Блокчейн има огромен потенциал, защото ще даде решение на този проблем и ще върне в ръцете на потребителя контролът върху неговата онлайн идентичност, данни и неприкосновеност. Това ще е един подход, който поставя в центъра гражданина и неговите интереси“, подчерта Мария Габриел.

Тя изброи предприетите от Европейската комисия действия за развитие на технологията. На първо място комисарят посочи създадената през миналата година Европейска блокчейн обсерватория и форум, която събира на едно място експертиза и знание. В момента над 1500 организации си взаимодействат на платформата, като само в Европа активните блокчейн проекти са над 550 посочи Мария Габриел.

На второ място тя нареди работата по създаването на европейска инфраструктура на блокчейн услугите. Началото бе дадено през април миналата година, когато 29 страни от Европа и европейското икономическо пространство се ангажираха да прилагат блокчейн при трансгранични публични услуги. „Създаването на тази инфраструктура за публичния сектор ще позволи обмен на чувствителни данни в сигурна среда през граница. Това би помогнало на гражданите да споделят университетски дипломи в цифров формат, без да се притесняват. Приложение на подобни услуги може да има в митническата сфера в развитието на публично частните партньорства, в енергетиката,“ заяви еврокомисарят.

Според нея Европа трябва да инвестира в изграждането на своя стратегически цифров капацитет. Част от него е подкрепата за усвояване на цифрови умения. В новата програма Цифрова Европа са заложени 700 милиона евро за високи цифрови умения включително такива в областта на блокчейн, каза още Мария Габриел.

Тя подчерта, че Европа трябва да направи така, че европейските решения да работят на глобално ниво и окуражи индустрията да създаде Международната асоциация за надеждните блокчейн приложения. За да може да имаме един прозрачен и отворен глобален модел на управление в блокчейна, да има диалог с публичните власти и тази организация настина да стане представител на своята общност, каза българският еврокомисар.

„Блокчейн е възможност за европейските компании да въведат нови, надеждни бизнес модели, а за публичните власти – да предоставят по-иновативни и сигурни услуги за гражданите“, заключи Мария Габриел.