Skip to content Skip to footer

ЕС планира „общи пространства за данни“, за да се използва земеделския потенциал

ЕС има за цел да създаде общи пространства за данни, за да повиши качеството на услугите, що се отнася до селското стопанство и здравеопазването, съгласно проект на стратегия за данни на Европейската комисия, с който са се запознали от EURACTIV.com.

В областта на селското стопанство, вдъхновена от основна сделка за споделяне на данни, подписана от операторите от агро-хранителната система в ЕС през 2018 г., изпълнителната власт на ЕС ще предложи общо пространство за данни, за да се възползва от потенциала на прецизното земеделие, както и да оптимизира контрола върху земеделието. През април 2018 г. девет организации и асоциации подписаха Кодекса на ЕС за поведение при споделяне на селскостопански данни чрез договорно споразумение. Целта на доброволната инициатива беше да се създаде рамка за сътрудничество между операторите па агро-хранителната верига, за да се  даде възможност да се използват по най-добрия начин необходимите данни в постоянно дигитализиращия се селскостопански сектор.

Вижте още по темата

Източник: Euractiv.com